Onderhoudsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties

Aangezien er geen specifieke opleiding voor Onderhoudsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties is, kan je de opleiding Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties volgen en deze aanvullen met een opleiding over ontruimingsalarminstallaties. Werk je bij een erkend onderhoudsbedrijf dan is het diploma “Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties”, aangevuld met aantoonbare kennis van ontruimingsalarminstallaties, zelfs een vereiste om dit werk te mogen doen. Behalve het behalen van een certificaat, om de benodigde kennis aantoonbaar te maken, zal je ook uitgebreid kennis opdoen die je meteen tijdens je werk kan toepassen. Deze opleiding wordt klassikaal gegeven, zodat je behalve van de docent die uit de praktijk komt, ook van je “vakbroeders” kan leren.

Een ontruimingsalarminstallatie is een belangrijk onderdeel van de brandveiligheid in een gebouw. We moeten er dus altijd op kunnen vertrouwen dat de installatie doet waarvoor hij is aangelegd. De brandmeldinstallatie dient een beginnende brand tijdig te ontdekken en dit aan de juiste mensen en instanties te melden. Hierdoor kan direct begonnen worden met het bestrijden van de brand en maatregelen getroffen worden om mens, dier en inventaris veilig te stellen. Dit waarschuwen van mensen gebeurt door de ontruimingsalarminstallatie. Het goed uitvoeren van onderhoud speelt een belangrijke rol in de betrouwbaarheid van een ontruimingsalarminstallatie. Dit werk vereist specialisme van mensen die vakbekwaam zijn en die de juiste werkprocedures volgen. Een volgens het CCV-Certificatieschema “Onderhoud Ontruimingsalarminstallaties” erkend onderhoudsbedrijf zorgt ervoor dat de kwaliteit van de aanleg geborgd is. Deze borging van kwaliteit is mogelijk met productcertificatie van de dienst onderhoud.

Eén van de eisen uit het CCV-Certificatieschema “Onderhoud Ontruimingsalarminstallaties” is dat je als erkend onderhoudsbedrijf gediplomeerde onderhoudsmonteurs in dienst hebt die het onderhoud uitvoeren. Ben je reeds in het bezit van het diploma “Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties” en wil je ook ontruimingsalarminstallaties onderhouden, dan kun je de 1-daagse opleiding volgen om zo je theoretische en praktische kennis van brand, brandveiligheid en ontruimingsalarm-installaties aan te vullen. Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen uitvoerig aan de orde:

  • Brand, rook en branddriehoek;
  • NEN 2575 deel 1 t/m 5: Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimingsalarminstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen;
  • Alle onderdelen behorende bij een ontruimingsalarminstallatie zoals de ontruimingscentrale, het bedienpaneel, Type A installatie, Type B installatie, stil alarm draadloos, stil alarm via attentiepanelen, enz.;
  • Tekeningen lezen en symbolen;
  • Aanleg van bekabeling en eisen van functiebehoud;
  • Taken en verantwoordelijkheden van een installatiedeskundige.

Met het diploma “Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties” samen met het certificaat NEN 2575 op zak, kan je behalve onderhoud aan een ontruimingsalarminstallatie ook gevraagd worden om nieuwe installaties in bedrijf te stellen. Hierbij ga je controleren of alle componenten op de juiste wijze en plaats zijn aangebracht. Vervolgens ga je het gehele systeem programmeren en testen zodat alles werkt zoals bedoeld is en zoals in het Programma van Eisen (PvE) of Uitganspunten Document (UPD) is vastgelegd. In het Rapport van Oplevering ga je je bevindingen vastleggen en verklaar je dat alles werkt zoals bedoeld.

Aangezien je een specialist bent om het gebied van ontruimingsalarminstallaties kan je ook gevraagd worden om een installatie te inspecteren. Hierbij ga je andermans werk beoordelen bijvoorbeeld bij het overnemen van het onderhoud op een installatie. Dit wordt vaak een nulmeting genoemd.

Zoals je ziet is het werk van een “Onderhoudsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties” een uitdagend beroep waarbij kennis en ervaring van groot belang is en waar je met een diploma op zak het verschil kan maken.