Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties

De opleiding Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties is bedoeld voor iedereen die tijdens zijn of haar dagelijks werk betrokken is bij het onderhouden, repareren en in bedrijf stellen van brandmeldinstallaties. Werk je bij een erkend onderhoudsbedrijf dan is het diploma “Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties” zelfs een vereiste om dit werk te mogen doen. Behalve het behalen van je diploma, doe je ook uitgebreid kennis op die je meteen tijdens je werk kan toepassen. Deze opleiding wordt klassikaal gegeven, zodat je behalve van de docent die uit de praktijk komt, ook van je “vakbroeders” kan leren.

Een brandmeldinstallatie is een belangrijk onderdeel van de brandveiligheid in een gebouw. We moeten er dus altijd op kunnen vertrouwen dat de installatie doet waarvoor hij is aangelegd. De installatie dient een beginnende brand tijdig te ontdekken en dit aan de juiste mensen en instanties te melden. Hierdoor kan direct begonnen worden met het bestrijden van de brand en maatregelen getroffen worden om mens, dier en inventaris veilig te stellen. Eventueel worden er door de brandmeldinstallatie andere brandbeveiligingsinstallaties aangestuurd. Het goed uitvoeren van onderhoud speelt een belangrijke rol in het betrouwbaar houden van een brandmeldinstallatie. Dit werk vereist specialisme van mensen die vakbekwaam zijn en die de juiste werkprocedures volgen. Een volgens het CCV-Certificatieschema “Onderhoud Brandmeldinstallaties” erkend onderhouds-bedrijf zorgt ervoor dat de kwaliteit van het onderhoud geborgd is. Deze borging van kwaliteit is mogelijk met productcertificatie van de dienst onderhoud.

Eén van de eisen uit het CCV-Certificatieschema “Onderhoud Brandmeldinstallaties” is dat je als erkend onderhoudsbedrijf gediplomeerde onderhoudsmonteurs in dienst hebt die het onderhoud uitvoeren. Om het diploma “Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties” te behalen dien je examen te doen bij Certoplan, Examenbureau Installatietechniek of bij Isac Examens. Om je goed voor te bereiden op dit examen kun je de 6-daagse opleiding volgen om zo je theoretische en praktische kennis van brand, brandveiligheid, brandmeldinstallaties en andere brandbeveiligings-installaties te vergroten. Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen uitvoerig aan de orde:

  • Brand, rook en branddriehoek;
  • Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische (BIO) maatregelen;
  • Wet- en regelgeving;
  • NEN 2654-1: Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties, Deel 1: Brandmeldinstallaties;
  • Alle onderdelen behorende bij een brandmeldinstallatie zoals de brandmeldcentrale, het brandweerpaneel, de brandmelders, de doormeldeenheid, sturingen, enz.;
  • Bewakingsomvangen van brandmeldinstallaties;
  • Het projecteren van melders;
  • Aanleg van bekabeling en eisen van functiebehoud;
  • Taken en verantwoordelijkheden van een onderhoudsdeskundige.

Met het diploma “Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties” op zak kan je behalve onderhoud aan een brandmeldinstallatie ook gevraagd worden om nieuwe installaties in bedrijf te stellen. Hierbij ga je controleren of alle componenten op de juiste wijze en plaats zijn aangebracht. Vervolgens ga je het gehele systeem programmeren en testen zodat alles werkt zoals bedoeld is en zoals in het Programma van Eisen (PvE) of Uitganspunten Document (UPD) is vastgelegd. In het Rapport van Oplevering ga je je bevindingen vastleggen en verklaar je dat alles werkt zoals bedoeld.

Aangezien je een specialist bent op het gebied van brandmeldinstallaties, kan je ook gevraagd worden om een installatie te inspecteren. Hierbij ga je andermans werk beoordelen bijvoorbeeld bij het overnemen van het onderhoud op een installatie. Dit wordt vaak een nulmeting genoemd.

Zoals je ziet is het werk van een “Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties” een uitdagend beroep waarbij kennis en ervaring van groot belang is en waar je met een diploma op zak het verschil kan maken.